Βάση μακέτας (Video)


Σας παρουσιάζουμε το έτοιμο σύστημα κατασκευής βάσης μακέτας. Το υλικό είναι κόντρα πλακάζ  σημυδα Νορβηγίας σε διάσταση 120 Χ 50 cm . Η μακέτα μπορεί να αναπτυχθεί σε διάσταση με βήμα αύξησης 50 cm. πχ 120 χ50 – 120 Χ100 – 120 Χ150 – 120 Χ 200 – 120 Χ 250 κοκ.
Κατόπιν επικοινωνίας , μπορούμε  να κατασκευάσουμε  όποια διάσταση . Επίσης μπορούμε να αναβαθμίσουμε το καπάκι της βάσης με κόντρα πλακάζ με επιβάρυνση 13€ ανά τεμάχιο.